Oppdrag utføres for oppdragsgivere som f.eks.
NAV (Arbeids- og Velferdsforvaltningen) i trygdesaker og yrkesskadesaker
NPE (Norsk Pasientskadeerstatning) ved spørsmål om skade ved sykehusbehandling
Domstoler, forsikringsselskaper og advokater ved personskadesaker
Erfaring med sakkyndighetsarbeid for NAV, NPE, tingrett og lagmannsrett over store deler av landet siden 1996.